Servis klimatizácií, ozónová dezinfekcia a plnenie klimatizácií.

Dezinfekcia klimatizácie a interiéru ozónom.

Klimatizáciu a interiér odporúčame čistiť min. jedenkrát za rok, pri malých deťoch, astmatikoch alebo alergikoch dvakrát za rok. V priestoroch automobilu sa nachádzajú rôzne škodlivé baktérie, plesne alebo mikroorganizmy, ktoré spôsobujú alergie a rôzne zdravotné problémy dýchacích ciest (vznikajú najmä v priestore klimatizácie a výparníku, kde je nadmerná produkcia vlhkosti a tieto baktérie a plesne sa potom ventiláciou rozširujú do celého interiéru). Premnožené baktérie spôsobujú taktiež nepríjemný zápach.

Ozón je plyn, ktorý má silné oxidačné a dezinfekčné vlastnosti (podobne ako chlór, ale je ešte viac účinný) a bežne sa nachádza vo vzduchu (ozón nelikviduje len baktérie a plesne, ale aj vírusy, rôzne typy mikroorganizmov, organické a neorganické zápachy alebo prchavé častice chemických prostriedkov). Samotná dezinfekcia ozónom sa vykonáva pomocou špeciálneho zariadenia vytvárajúceho ozón, ktorý nie je viditeľný a nemá chemický zápach (automobil je tak po vyčistený bez známok vlhkosti).Ozón je na čistenie bezpečné používať, nakoľko ide o trojmolekulový kyslík, ktorý sa po aplikácii odbúrava na kyslík a v interiéri automobilu nezostáva žiadna škodlivá chémia, ktorú by ste museli dýchať. Výhodou ozónu je, že sa dokáže dostať na miesta (do rôznych špár a pod.), ktoré sa pri bežnom čistení interiéru vyčistiť nedajú a na rozdiel od bežných čistiacich prostriedkovozón reálne príčinu zápachu odstraňuje, nie len prekrýva.

Samotná dezinfekcia prebieha umiestnením špeciálneho zariadenia do interiéru vytvárajúceho ozón. Pri pustenom motore, zatvorených oknách a zapnutom vnútornom okruhu ventilácie sa koncentruje ozón v interiéri, ktorý všetko dezinfikuje. Tentoproces trvá 30 - 60 minút. Na záver sa asina 10 minút vyvetrá automobil. Teda pre dezinfekciu ozónom nie je potrebné robiť žiadne mechanické zásahy vo vozidle a po dezinfekcii sa dá ihneď s automobilom odísť. Pri dezinfekcii klimatizácie je vhodné vymeniť aj peľový filter, najviac však po roku.

Servis klimatizácií

V klimatizačnom systéme (mimo samotnej chladiacej náplne) sa nachádza špeciálny olej, ktorý zabezpečuje mazanie kompresora a počas prevádzky vozidla aj zabezpečuje absorbovanie okolitej vlhkosti. Tým však stráca mazacie schopnosti a takéto chladivo znižuje životnosť kompresora a vzniká korózia a nebezpečné kyseliny v systéme. Preto jek optimálnemu výkonu a životnosti klimatizácie potrebné vykonávať aspoň raz za rok kompletnú údržbu systému.

Kompletný servis a plnenie klimatizácie spočíva:

  • v napojení klimatizačného systému na špeciálne zariadenie
  • v odsatí zbytku chladiva a starého oleja
  • vákuovania systému a testu tesnosti
  • naplnenia systému novým olejom, uv látkou a chladiva
  • testu tlaku a funkčnosti klimatizácie
Copyright © 2018 GL Auto. All Rights Reserved. Designed By FirstPOINT

Search