Príprava vozidla na STK a EK.

Pre každé vozidlo je nutné vykonávať pravidelné servisné prehliadky a údržbu podľa toho, ako uvádza a odporúča výrobca vozidla. Štandardne sú tieto prehliadky predpisovanékaždých 15.000 km, resp. 30.000 km, alebo raz ročne. V novších vozidlách na potrebu servisnej prehliadky upozorňuje samotný palubný počítač automobilu, ktorý sa pri servisnej prehliadke opäť prestaví na nový interval.

V rámci intervalových servisných prehliadok a údržby vozidiel zabezpečujemevýmenu olejov (motorového oleja, servo oleja, oleja v diferenciáloch, oleja pre FAP filter, prevodového oleja a pod.),výmenu filtrov (vzduchového filtra, palivového filtra, peľového filtra),výmenu sviečok u benzínových motorov, resp.žhavičov u dieselových motorov,kontrolu stavu a hladiny kvapalín (hlavne chladiacej kvapaliny a brzdovej kvapaliny). Rovnako vykonávame vizuálnukontrolu bŕzd,podvozku,náprav,výfukov akarosérie akontrolujeme aj stav akumulátoru. Pri každej servisnej prehliadke vozidlavynulujeme servisný interval a vykonámezáznam do servisnej knižky.

V rámci pravidelných intervalových prehliadokmeníme aj prevodový olej v automatických prevodovkách. Vymieňame aj xenon žiarovky.

V prípade zistenia veľkého opotrebenia bŕzd (bez ďalšej životnosti) je nutné tento problém okamžite riešiť (pri novších automobiloch je opotrebenie bŕzd signalizované aj palubným počítačom vozidla). Väčšinou ide len o výmenu brzdového obloženia, prípadne brzdovej kvapaliny. V prípade výmeny kotúčov je vhodné spolu vymeniť aj brzdové obloženie za nové.

Ku všetkým servisným úkonomvieme dodať aj kvalitné náhradné diely a materiál odzmluvných dodávateľov. 

Copyright © 2018 GL Auto. All Rights Reserved. Designed By FirstPOINT

Search